חזרה לחיים: בוטלה או התחדשה לעונה השנייה בשידור זמן?

האם תוכנית הטלוויזיה של Back to Life מבוטלת או מחודשת לעונה השנייה בתוכנית Showtime? נשר הטלוויזיה צופה בכל חדשות הביטול וההתחדשות בטלוויזיה ...