אהבה ___: מבוטלת או מחודשת לעונה השנייה ב- OWN?

האם תוכנית האהבה האם הטלוויזיה בוטלה או חודשה לעונה שנייה ב- OWN? נשר הטלוויזיה צופה בכל חדשות הביטולים וההתחדשות האחרונות, אז עקבו אחר מעמדה של אהבה האם, עונה שנייה. הוסף אותו לסימניות, או הירשם לקבלת העדכונים האחרונים. זכור, נשר הטלוויזיה צופה בתוכניות שלך. האם אתה?