של מי השורה בכלל?: עונה 20 - האם סדרת הטלוויזיה של CW בוטלה או חודשה עדיין?

האם הקו של מי זה בכלל? תוכנית טלוויזיה בוטלה או חודשה לעונה 20 ב-CW? נשר הטלוויזיה צופה בכל חדשות ביטול וחידוש הטלוויזיה...